Získejte 7% slevu z ceny ubytování zadáním promo kódu "ghvip"
Odeslat
Zjistit dostupnost

Pražské Židovské město vzniklo v 10. století v místech mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím a stalo se nejvýznamnější židovskou komunitou v Česku. Židovská čtvrť, pojmenovaná podle císaře Josefa II., Josefov měla své vlastní soudnictví i vládu a v roce 1850 se stala součástí Prahy. Největší židovské ekonomické a kulturní centrum v Evropě bylo právě v Židovském městě v Praze. Ačkoli pražští Židé museli být uzamčeni v ghettu a jejich kontakt s křestˇany byl omezen jen na obchod, pražské Židovské město prosperovalo a přitahovalo mnoho přistěhovalců z celé Evropy. Postupem času museli pražští Židé čelit řadě represí a diskriminace ze strany křesťanů.Teprve za vlády Rudolfa II., na přelomu 16. a 17. století, nastal čas mohutného hospodářského i kulturního rozvoje Židů v Praze. Bylo postaveno mnoho veřejných i soukromých budov. Nejpůsobivější byla Maiselova synagoga, Pinkasův sál a radnice. A právě s tímto obdobím je spjato mnoho osobností židovské vědy a kultury. Ještě nyní je mezi židovskými obyvateli dobře znám hlavní stavitel židovského ghetta a nejbohatší muž Morchedi Maisel či Rabi Jehuda ben Becalel Livi, přezdívaný Loew, tvůrce sochy Golema. Také významný astronom Jacob a Joseph Solomon Delmedigo Bassevi. Všichni jsou pohřbeni na Starém židovském hřbitově.
Zlatý věk Židovského města pohasl v 17. století kvůli morové epidemii. Další rána přišla v 18. století, s rozvíjejícím se antisemitismem. 19. století přineslo dekadenci do Židovské čtvrti a ta se stala útočištěm zločinců. Proto se vláda rozhodla přestavět původní ghetto. I když bylo zničeno mnoho důležitých budov, synagog, paláců a soukromých domů dodnes zůstaly zachovány stavby barokní Radnice, Staronové synagogy, Pinkasovy, Maiselovovy, Klausovy, a Španělské synagogy. Také Starý židovský hřbitov byl zachován a patří mezi památná místa Prahy, vyhledávaná turisty z celého světa.

V roce 1906 bylo založeno Židovské muzeum, kde jsou zachovány zbytky zničených staveb.
Nejstarší zachovanou gotickou synagogou ve střední Evropě, je Staronová synagoga v Praze ze 13.století, jejíž současná podoba jí byla dána v 80tých letech 19.století. Dodnes slouží k bohoslužbám.
Nejdůležitější a hlavní sídelní budovou pro českou židovskou komunitu je Židovská radnice s přilehlou Vysokou synagogou. Je pozoruhodná zejména díky hodinám s hebrejskými číslicemi a ručičkami, které se točí v opačném směru.
Maiselova synagoga byla postavena v pozdně renesančním slohu jako soukromá kaple Mardechaie Maisela. V minulosti byla dvakrát vážně poškozena požárem. Současná novogotická podoba jí byla dána v 19.století. Je zde umístěna expozice Židovského muzea o historii Židů v Čechách a na Moravě.
Pinkasova synagoga je součástí židovského muzea a slouží jako památka obětem holokaustu. Její stěny jsou pokryty seznamem 80,000 židovských jmén z Čech a Moravy, kteří zemřeli během II. světové války v koncentračních táborech.
Za židovským hřbitovem se nachází Klausova synagoga ze 14.století, která v 17.století vyhořela a při přestavbě v 19.století získala svou současnou podobu.
Španělská synagoga je nejmladší stavbou Židovské čtvrti a byla vybudována v maurském stylu podle návrhu architekta Ignáce Ulmann a Josefa Niklase. Je zde umístěna výstava věnovaná historii Židů v Čechách.