Prosim o zaslání Promo kódu a informačních bulletinu.
Odeslat
Zjistit dostupnost

Napravo od Grand hotelu Praha, přímo vedle Týnského chrámu, leží Ungelt nebo též Týnský dvůr. Malebné místo, které vás svým charakterem vrátí o několik staletí v čase zpět.

Tento kupecký dvůr byla původně spíše tvrz oddělená od města příkopem a zdí. Svůj největší rozkvět měl za vlády Karla IV. Sloužil k ochraně kupců a jejich zboží. Byla zde skladiště zboží, stáje pro koně, ubytování pro kupce a dokonce jeden z nejstarších špitálů v Praze.

Slovo Ungelt - poplatek je staroněmeckého původu a souvisí s placením pravidelného cla od cizích kupců. Dvorec byl pod ochranou panovníka a měl svá vlastní pravidla. Kupci, kteří Prahou pouze projížděli, zde museli setrvat tři dny a své zboží nabízet nejprve kupcům pražským. Teprve poté mohli pokračovat. Důkazem toho, že dvůr byl skutečnou křižovatkou obchodníků ze všech možných koutů Evropy, jsou archeologické nálezy, mezi které patří i mince z Řecka a Persie.

Večer se zde zapíjely obchody a vyprávěly příběhy z dalekých cest. Tak jako ke každé pražské památce, i k Ungeltu se váže pověst.

Podle ní do dvora přijel krásný a bohatý Turek a ubytoval se ve zdejším hostinci. Zamiloval se do dcery hostinského a domluvili sňatek. Dcera hostinského však nechtěla opustit Prahu. Bohatý Turek se potřeboval vrátit do své země, aby dostál svým závazkům. Čas dlouho plynul a dívka se vdala za jiného muže, protože Turka považovala za mrtvého. Ten však nakonec přijel a dívku zavraždil. Dodnes se prý stále do Ungeltu vrací a s její useknutou hlavou bloudí po tamních sklepeních.

Později se v jedné z kaváren v tomto dvoře scházeli takové osobnosti českých dějin jako František Palacký nebo Josef Kajetán Tyl. Dnes se ze středověkého místa kupců stalo kulturně historické centrum. Najdete tu například divadlo, galerii, obchody i restauraci.

Díky Grand hotelu Praha, v jehož blízkosti jsou ty nejvýznamnější památky Staré Prahy, mezi které se Týnský dvůr řadí, můžete během chvilky obdivovat toto staré místo na vlastní oči.